Jayzkové verzie: SK | DE

Odstraňovanie azbestu

Azbest sa používal v stavebnom priemysle vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu ako aj na strešné krytiny. Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami spôsobuje rakovinu pľúc, pľúcnu fibrózu ako aj ďalšie ochorenia.

Fotogaléria